top of page

Publikationer

9789189065208_omslag.jpg

blåmärken får vi alla

Carlssons förlag 2022 Författare Monica Dahlström-Lannes

Om myndigheters övergrepp

Brott ska utredas förutsättningslöst, risker bedömas och barn skyddas. Ändå havererar barns rättsskydd. Barn lider, barn dödas.Efteråt förfasar sig vuxenvärlden. Vad var det som hände? Hur kunde det hända? Varningssignalerna ignoreras och samma misstag begås om och om igen. Myndigheter inte bara sviker, de begår själva övergrepp och traumatiserar barn.

Jag granskar utredningar och konsekvenser av vuxnas och myndigheters ibland undermåliga insatser; vårdhaveriet. Jag återger barnens berättelser, anmälarnas situation, mammornas reflektioner, utredningarnas kvalitet och funktion; vilket rättsskydd och vilken rättssäkerhet som råder liksom massmedias roll. Allt förankrat i verkligheten, där jag själv varit med och utrett som myndighetsperson. Jag har även förslag till förbättringar.

Finn också som ljudbok på svenska, och i engelsk översättning, se nedan.

We all get bruises.jpg

we all get bruises

Tundell & Salmson 2024

Mot dessa våra minsta

Rädda Barnen 4:e upplagan 1994. Författare Monica Dahlström-Lannes

 

Om barns rätt till skydd mot sexuella övergrepp

Barn som utsätts för sexuella övergrepp förlorar sin barndom och ungdom. De förlorar sin grundtrygghet och sin tillit till vuxna, förutsättningarna för ett rikt liv. Vuxenvärlden sviker ofta, trots att barnen enda fel är att ha blivit brottsoffer. 

 

Förövarna har ofta som barn svikits av sin generations vuxna och skall mötas med kunskap, förståelse och krav. De får aldrig ursäktas med en egen svår barndom. Som vuxna måste de ta sitt fulla ansvar.

 

Tack vare samarbete mellan företrädare för socialtjänst, polis, åklagare, barn- och vuxenpsykiatri, sjukvård och skola ökar möjligheterna inte bara att utreda fallen bättre utan främst att hjälpa och behandla hela den drabbade familjen. Därigenom ökas förutsättningarna för att framtidens barn skall kunna få ett bättre liv, utan förnedrande övergrepp.

 

Boken riktar sig till poliser, åklagare, advokater, domare, nämndemän, socialsekreterare, barnomsorgspersonal, läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, lärare och kriminalvårdspersonal.

Världens tanter – fotobok

Världens tanter 2:a upplagan 2013. Författare Monica Dahlström-Lannes

 

Genom åren har jag haft förmånen att resa i olika länder och världsdelar. Kameran har hjälpt mig att fånga ögonblicken. Ett av många motiv var äldre kvinnor, charmiga tanter med erfarenhet av livet. Världen över försöker de skapa en dräglig tillvaro för sig själva, sina familjer, barn och barnbarn.

Gubbar 2.jpg

Världens gubbar - fotobok

Världens gubbar 1:a upplagan 2015. Författare Monica Dahlström-Lannes

Varför gör du inte en bok om männen? frågade många efter "Världens tanter". Varför inte? svarade jag. Världen är ju full av rara, roliga, charmiga och gulliga gubbar! Här är några

Medförfattare i

Eskilstunapolisens Historia 1850-1997

2007 Eskilstuna Polisens Historiska Förening. Medförfattare Monica Dahlström-Lannes 

 

Med denna bok vill Eskilstunapolisens Historiska Förening skildra polisensutveckling och organisation i Eskilstuna från mitten av 1800-talet till 1997. Boken innehåller ca 300 fotografier och illustrationer.

 

 

1989:2  "Barns rätt till sin barndom", Rädda Barnens skriftserie 

1990:2  "Våga fråga. Orka lyssna",  Rädda Barnens skriftserie 

1994     "Sexologi", Almqvist & Wiksell Medicin, Liber Utbildning

1994     "Mord, Blod och Moral", Carlssons 

2007     ”Eskilstunapolisens historia” 

Representerad i

1993     "Befrielsen, stora boken om kristen tro”, Verbum 

1994     ”Skolhälsovård: Sexuella övergrepp mot barn och ungdomar”, Gothia 

2003     ”Mitt ibland oss – förebygga och hantera sexuella övergrepp mot barn”,
               Svenska Kyrkan 

2011     "The Commercial Sexual Exploitation of Children", ECPAT och Jure förlag (Foto)

2017     "Me Too", Alexandra Pascalidou och Lava förlag

bottom of page